Polecamy
Strona główna » Pomiary stężenia pyłku
Pomiary stężenia pyłku

Pomiary stężenie pyłku roślin i spor grzybowych (zarodników grzybów mikroskopowych) w powietrzu

Od 1990 roku w Polsce działa sieć punktów pomiarowych Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych, monitorująca w większych miastach Polski stężenie pyłku roślin i zarodników grzybów mikroskopowych.

Wykład dra Piotra Rapiejko (na YouTube) nt.: "Monitoring stężenia pyłku roślin - 25 lat sieci punktów pomiarowych w Polsce."

Badania prowadzone są aparatami typu Hirsta. Przezroczysta taśma pokryta lepikiem owinięta jest na bębnie poruszanym przez mechanizm zegarowy z prędkością 2 mm na godzinę (czyli 48mm / dobę). Powietrze, wciągane do wnętrza aparatu przez pompę, kierowane jest przez wąską szczelinę wlotową na przesuwającą się taśmę lepną.

Aparat zasysa stałą objętość 10 litrów powietrza na minutę. Znając objętość powietrza oraz szybkość przesuwu taśmy poddawanej analizie mikroskopowej, możemy przedstawić wyniki w przeliczeniu na ziarna i spory grzybowe w 1 metrze sześciennym powietrza. Taśma, do której przylgnęły ziarna pyłku roślin i spory grzybowe z powietrza atmosferycznego, po wyjęciu z aparatu pomiarowego jest cięta na 48-milimetrowe odcinki, które odpowiadają okresom 24-godzinnym (taśma porusza się z prędkością 2 mm na godzinę). Preparaty mikroskopowe wykonane z pociętej taśmy poddaje się analizie palinologicznej (zlicza się i rozpoznaje poszczególne ziarna pyłku)

Od 2008 roku w części punktów pomiarowych Ośrodka Badania Alergenów Srodowiskowych stosowany jest unikatowy w skali światowej system automatycznego rozpoznawania ziaren pyłku roślin (system opracowany przez Zespół Politechniki Warszawskiej oraz OBAŚ). Wyniki analizy poszczególnych pasów godzinowych najczęściej sumuje się i uśrednia, podając wartość średnią dla całego 24-godzinnego okresu (doby).

Aparat typu Burkard (fot. wykonana na dachu polikliniki - Warszawa, ul. Banacha 1a) Foto P. Rapiejko /OBAS

Taśma lepna na bębnie aparatu pomiarowego (foto. P Rapiejko/OBAS)

 

Aparat Lanzoni VPPS 2000 - punkt pomiarowy OBAS

Zdjęcie (link)

 

Aparat Lanozni VPPS 2010 (OBAS)

Zdjęcie link

 

Mobilny punkt pomiarowy OBAS

Zdjęcie link 1

Zdjęcie link 2

 

Analiza automatyczna

 

opr. dr med. Piotr Rapiejko (aktualizacja 2018-01-15)