Polecamy
Strona główna » Alergiczny nieżyt nosa »
Informacje podstawowe

Alergiczny nieżyt nosa (allergic rhinitis) to klinicznie jawna choroba nosa, powstająca po ekspozycji na alergen, w wyniku zależnego od immunoglobulin E (IgE) zapalenia błony śluzowej tego narządu.

Objawami alergicznego nieżytu nosa są:

wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, uczucie zatkania nosa i świąd oraz kichanie, ustępujące samoistnie lub pod wpływem leczenia.

Tradycyjnie, alergiczny nieżyt nosa był dzielony ze względu na wywołujące go alergeny i czas ekspozycji na sezonowy, całoroczny i zawodowy alergiczny nieżyt nosa. Nieżyt nosa określany jako całoroczny wywoływany jest przez alergeny wewnątrz domowe; roztocze kurzu domowego, zarodniki grzybów mikroskopowych, karaczany oraz alergeny zwierząt domowych. Sezonowy alergiczny nieżyt nosa wiązany był z alergenami obecnymi w środowisku zewnętrznym, takimi jak ziarna pyłku roślin i zarodnik grzybów mikroskopowych (pleśniowych).

W 2001 roku międzynarodowa grupa robocza w dokumencie ARIA zaproponowała nowy schemat klasyfikacji ANN oparty na nasileniu objawów klinicznych i czasie ich trwania; łagodny okresowy, łagodny przewlekły, umiarkowany/ ciężki okresowy i umiarkowany / ciężki przewlekły. Ten nowy schemat sugeruje stopniowane leczenie uzależnione od nasilenia i czasu trwania objawów. Nowy schemat klasyfikacji nie pokrywa się ze starym podziałem. Nomenklatura ANN została zmieniona z uwagi na fakt występowania w niektórych regionach (np. obszar śródziemnomorski) alergenów pyłku roślin i zarodniki grzybów przez większą część roku oraz z uwagi na fakt, iż objawy całorocznej alergii może charakteryzować sezonowa zmienność nasilenia. Terminy "sezonowy" i "całoroczny" zachowano w celu umożliwienia interpretacji już opublikowanych badań.

Epidemiologia Alergicznych Nieżytów Nosa

W badaniu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) częstość alergicznych niezytow nosa stwierdzono średnio u 36,08% badanej populacji (od 24,5% w grupie wiekowej 13-14 lat do 37,8% w grupie wiekowej 6-7 lat). W badaniu tym potwierdzono także wyraźne zróżnicowanie występowania NN w zależności od miejsca zamieszkania. Częstość niezytow nosa w regionie wiejskim jest niższa niż średnia u mieszkańców aglomeracji miejskich (22,9% vs 37,7%). Częstość występowania alergicznych niezytow nosa na terenach wiejskich została oceniona na 16,0% ,a na terenach wysokozurbaniozwanych na 22,9%. Porównanie danych epidemiologicznych dotyczących alergicznych niezytow nosa dla populacji polskiej z danymi z innych krajów prowadzi do wniosku, że obecnie należymy do grupy najsilniej zalergizowanych społeczeństw, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych.

opr. dr med. Piotr Rapiejko (kwiecień 2013, aktualizacja maj 2017)