Polecamy
Strona główna » Alergeny »
Pyłek jesionu

pyłek jesionu
Fraxinus Excelsior, ang: European Ash

Pyłek jesionu ma według części autorów silne właściwości uczulające. U osób z nadwrażliwością na alergeny pyłku jesionu istnieje ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych. Alergen Fra e1 o masie molekularnej 16 kd wykazuje homologie z alergenem oliwki Ole e 1.

Reprezentantem tej samej rodziny (Oleaceae) jest oliwka produkująca silnie uczulające ziarna pyłku, będące podstawowym czynnikiem etiologicznym pyłkowicy w rejonie Śródziemnomorskim. Główny alergen oliwki Ole e1 z częstością reaktywności ponad 90%, masa molekularna 16 kDa, liczba aminokwasów 145, pI 6,1.

Pyłek jesionu pojawia się w atmosferze Polski prawie równocześnie z pyłkiem brzozy, w kwietniu. Podobnie jak w przypadku innych gatunków drzew, w poszczególnych miastach Polski obserwuje się znaczące różnice zarówno w stężeniu pyłku jesionu w poszczególnych latach.

Alergeny pyłku jesionu

  • Fra e 1 Alergen główny Fra e 1, 17-kDa , jest homologiem alergenu głównego drzewa oliwkowego - oliwki Ole e 1
  • Fra e 1.0101, Fra e 1.0102, Fra e 1.0201
  • Fra e 2 (profilina)
  • Fra e 3
  • Fra e 3
  • Fra e 9