Polecamy
Strona główna » Alergiczny nieżyt nosa »
Patogeneza

Patogeneza alergicznego nieżytu nosa

Reakcja alergen–przeciwciało jest w błonie śluzowej nosa ostra i natychmiastowa, a jej przebieg ma wysoce złożony charakter. Pojawiające się objawy chorobowe są wypadkową interakcji uwolnionych mediatorów oraz struktur nerwowych, naczyniowych i gruczołowych błony śluzowej.

Nieżyt nosa (rhinitis) jest objawową chorobą zapalną błony śluzowej wywołaną najczęściej przez czynniki alergiczne, niealergiczne i infekcyjne. Klinicznie określenie nieżyt nosa odnosi się do schorzeń nosa charakteryzujących się dwoma lub więcej z następujących objawów: kichanie, swędzenie nosa, wyciek z nosa, zablokowanie (obrzęk) nosa.

Zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rhinosinusitis) rozpoznajemy stwierdzając obecność dwóch lub więcej spośród czterech objawów chorobowych: niedrożność nosa, wyciek wydzieliny z nosa, ból lub rozpieranie w obrębie twarzoczaszki, zaburzenia lub utrata węchu. Przy czym jednym z objawów musi być „objaw duży”: niedrożność nosa lub wyciek wydzieliny, niezależnie czy jest to katar „przedni”, czy też jest to uczucie zaciekania wydzieliny na tylnej ścianie gardła (katar tylny zwany także zanosowym).

Dolegliwości, które pojawiły się nagle i trwają nie dłużej niż 3 miesiące wskazują na ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Utrzymywanie się dolegliwości ponad 3 miesiące wskazuje na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, które może występować w formie z polipami nosa bez polipów nosa.

opr. dr med. Piotr Rapiejko (kwiecień 2013, aktualizacja maj 2017)